Prop. 87 S (2023–2024)

Forsvarsløftet – for Norges trygghet Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036

Proposisjonen inneholder regjeringens forslag til helhetlig videreutvikling av Norges forsvarsevne og forsvarssektoren. I proposisjonen foreslår regjeringen en betydelig styrking av Forsvaret gjennom et forsvarsløft. Gjennom forsvarsløftet prioriterer regjeringen først å utbedre svakheter i dagens struktur for å tilrettelegge for videre vekst. Samtidig prioriteres en betydelig satsing innenfor fire hovedområder; fornyelse av Sjøforsvaret, styrking av luftvernet, økt kapasitet i Hæren og Heimevernet, og økt evne til situasjonsforståelse. I proposisjonen legger regjeringen til grunn en forpliktende økonomisk opptrapping som strekker seg over en tolvårsperiode. 

Les dokumentet

Kortversjoner

Podcast

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget