Pressekonferanse om langtidsplanen for forsvaret

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram legg fram langtidsplanen for forsvaret fredag 5. april.

Nett-tv Pressekonferanse om langtidsplanen for forsvaret

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Pressekonferansen blir heldt på kystvaktskipet KV Bjørnøya fredag 5. april kl. 11.45. Skipet ligg ved Revierkaia i Oslo.

Presse som ønskjer å vere til stades må akkreditere seg til rvi@smk.dep.no innan torsdag 4. april kl. 15.00. Presse må møte opp på Revierkaia innan kl. 11.15. Ta med pressekort og gyldig ID.

Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til media som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Kristoffer Thoner, telefon 97 68 14 80, e-post kth@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg, telefon 91 19 13 13, e-post the@smk.dep.no.

Pressekontaktar for finansministeren er statssekretær Lars Ravn Vangen, 99 24 01 87, lars.vangen@fin.dep.no, og kommunikasjonsrådgivar Celine Lyse Augdal, 95847156, cela@fin.dep.no

Pressekontakt for forsvarsministeren er fagdirektør Trond Øvstedal, telefon 975 29 556, e-post Trond.Ovstedal@fd.dep.no.