Presseinvitasjon - overlevering av Forsvarskommisjonens rapport

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) får overlevert Forsvarskommisjonens rapport onsdag 3. mai.

Nett-tv Overlevering av Forsvarskommisjonens rapport

Se sendingen her

Se sendingen her

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt av AP/SP-regjeringen ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 for å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv.

Tid:      Onsdag 3. mai kl 09.30. Registrering fra kl. 09.00. Husk pressekort og gyldig ID

Sted:   Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20

Påmelding: Påmelding til fdinfo@fd.dep.no innen kl. 17.00 2. mai.

Pressekontakt: Trond Øvstedal, 975 29 556.

Strømming: Pressemøtet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på regjeringen.no. der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressemøtet direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss-dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.