Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Spirende åker på gård.

Jordbruksoppgjeret 2020 oversendt Stortinget

26.05.2020: Proposisjon om jordbruksoppgjeret 2020 er i dag oversendt Stortinget. På grunn av koronapandemien har det i år ikkje vore mogleg å gjennomføre tradisjonelle forhandlingar. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten vart derfor 30. april samde om jordbruksavtale for 2020-2021 etter forenkla forhandlingar.

Nett-tv

Se sendingen her

Staten og jordbruket inngår jordbruksavtale

30.04.2020: I en krevende tid er staten og jordbruket enige om en jordbruksavtale for 2020-2021, etter forenklede forhandlinger. Avtalen bidrar til forutsigbarhet for bøndene og matproduksjonen, og bedrer det økonomiske grunnlaget for næringen.