Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Fjellgård, gård og fjell.

Ekstra investeringstilskot til landbruket i 2017

05.07.2017: Med bakgrunn i den store pågangen etter investeringsverkemidlar i landbruket, er det i samband med jordbruksoppgjeret 2017 avsett 33 millionar kroner ekstra i investerings- og bedriftsutviklingsmidlar.

Fra dagens møte. Fra venstre: Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag, Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell.

Enighet om jordbruksavtale

26.06.2017: Staten har i dag inngått jordbruksavtale for 2017-18 med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken

Rapport Dato: 23.02.2015

En partssammensatt arbeidsgruppe har til jordbruksoppgjøret 2015 utredet virkemidlene i miljøprogram i jordbruket med sikte på å oppnå bedre måloppnåelse for miljø, forenklinger for næring og forvaltning, reduksjon i antall støtteordninger og økt formålseffektivitet ved virkemiddelbruken.