Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Rundballer/høyballer på jorde.

Endringer i tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene

01.11.2023

Partene i jordbruksoppgjøret har i dag hatt møte og blitt enige om å sende en bestilling til Budsjettnemnda for jordbruket om endringer i tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene. Bestillingen fremgår av vedlagte protokoll.

Nett-tv

Se sendingen her

Jordbruksavtale som styrker norsk matproduksjon

16.05.2023

Staten og jordbruket er enige om en økning i inntektsmulighetene for landbruket på 23 prosent, eller vel 110.000 kroner per årsverk, fra 2023 før oppgjør til 2024. Avtalen bidrar til å kompensere for økte kostnader og legger opp til å redusere avstanden til andre grupper med 60.000 kroner.