Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Fra dagens møte. Fra venstre: Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag, Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell.

Enighet om jordbruksavtale

26.06.2017: Staten har i dag inngått jordbruksavtale for 2017-18 med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Jordbrukslandskap.

Jordbruksoppgjøret 2017 oversendt Stortinget

22.05.2017: Proposisjon om Jordbruksoppgjøret 2017 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la fram sitt krav den 26. april. Statens tilbud ble lagt fram 5. mai. Den 16. mai valgte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag å bryte forhandlingene med staten. Proposisjonen som i dag går til Stortinget er basert på statens tilbud.

Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken

Rapport Dato: 23.02.2015

En partssammensatt arbeidsgruppe har til jordbruksoppgjøret 2015 utredet virkemidlene i miljøprogram i jordbruket med sikte på å oppnå bedre måloppnåelse for miljø, forenklinger for næring og forvaltning, reduksjon i antall støtteordninger og økt formålseffektivitet ved virkemiddelbruken.