Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Åkerlandskap Hokksund.

Jordbruksoppgjeret 2021 oversendt Stortinget

21.05.2021: Proposisjon om jordbruksoppgjeret 2021 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la i år fram sitt krav den 27. april, og staten la fram sitt tilbod 4. mai. Jordbruksorganisasjonane meldte den 6. mai at dei ikkje ønskte å gå i forhandlingar med grunnlag i statens tilbod. Proposisjonen er derfor basert på statens tilbod.

Nett-tv

Viil Søyland legger frem statens tilbud i 2021.

Jordbruksforhandlingene 2021:

Økte inntektsmuligheter for norsk jordbruk

04.05.2021: Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksoppgjør med en økning i rammen på 962 millioner kroner i 2022. Dette vil gi jordbruket mulighet for en inntektsvekst på 4,5 prosent. Økningen finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 490 millioner kroner, og målprisøkninger på 400 millioner kroner. Prisforslaget vil ha en isolert effekt på om lag 200 kroner i året for en husholdning.