Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Landbruk beite skog

Inntektsutvalet for jordbruket ber om innspel

19.11.2021: Regjeringa Solberg sette den 13. august ned eit ekspertutval som skal vurdera grunnlag og føresetnader for å samanlikna næringsinntekter i jordbruket med løn for arbeidstakarar. Les dei siste innspela.

Nett-tv

Se sendingen her

Presseinvitasjon: - Tilleggsforhandlinger med jordbruket.

Pressekonferanse i dag torsdag 28. oktober kl 14.15

28.10.2021: Jordbruket og staten har ført tilleggsforhandlinger om kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer. I den forbindelse kalles det inn til pressekonferanse i dag. Landbruks- og matminister Sandra Borch, leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff deltar.