Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Nett-tv

Fra dagens pressekonferanse fra venstre: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad, forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Kjersti Hoff.

Enighet i jordbruksoppgjøret: Godt grunnlag for inntektsvekst i jordbruket

16.05.2019: Staten har i dag kommet til enighet om ny jordbruksavtale med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Avtalen har en ramme på 1.240 mill. kroner, og legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 6 ¼ prosent. Avtalen innebærer en sterk satsing på grøntsektoren og kornproduksjon, og har klar profil til fordel for distriktene med små og mellomstore bruk. Samtidig forsterkes klima- og miljøarbeidet.

Nett-tv

Fra dagens pressekonferanse, fra venstre: Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Kjersti Hoff.

Jordbruksoppgjøret:

Staten tilbyr jordbruket inntektsvekst på 5 prosent

07.05.2019: Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksoppgjør som øker jordbrukets brutto inntektsramme med 1 milliard kroner for 2020. Dette gir en inntektsvekst på 5 prosent. Økningen finansieres i hovedsak med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 641 millioner kroner og prisøkninger på samme nivå som i jordbrukets krav med 249 millioner kroner.

Dokumenter

Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken

Rapport Dato: 23.02.2015

En partssammensatt arbeidsgruppe har til jordbruksoppgjøret 2015 utredet virkemidlene i miljøprogram i jordbruket med sikte på å oppnå bedre måloppnåelse for miljø, forenklinger for næring og forvaltning, reduksjon i antall støtteordninger og økt formålseffektivitet ved virkemiddelbruken.

Til toppen