Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Skjerven går i Maridalen, Oslo.

Ekspertutvalg for inntektsmåling i jordbruket

13.08.2021: Regjeringen har i dag satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne.

Åkerlandskap Hokksund.

Jordbruksoppgjeret 2021 oversendt Stortinget

21.05.2021: Proposisjon om jordbruksoppgjeret 2021 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la i år fram sitt krav den 27. april, og staten la fram sitt tilbod 4. mai. Jordbruksorganisasjonane meldte den 6. mai at dei ikkje ønskte å gå i forhandlingar med grunnlag i statens tilbod. Proposisjonen er derfor basert på statens tilbod.