Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Potetdyrking i Målselv 2017.

Timeplan for jordbruksforhandlingane 2019

01.04.2019: Jordbruksforhandlingane i år startar med at jordbruket overleverer sitt krav til staten måndag 29. april. Timeplana for årets oppgjer legg opp til at forhandlingane skal være avslutta fredag 17. mai.

Tørkeskadet åker.

Tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene: Proposisjon til Stortinget

28.09.2018: Regjeringen legger i dag fram en proposisjon for Stortinget om tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene som følge av tørken sommeren 2018.

Dokumenter

Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken

Rapport Dato: 23.02.2015

En partssammensatt arbeidsgruppe har til jordbruksoppgjøret 2015 utredet virkemidlene i miljøprogram i jordbruket med sikte på å oppnå bedre måloppnåelse for miljø, forenklinger for næring og forvaltning, reduksjon i antall støtteordninger og økt formålseffektivitet ved virkemiddelbruken.

Til toppen