Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Tørkeskadet åker.

Tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene: Proposisjon til Stortinget

28.09.2018: Regjeringen legger i dag fram en proposisjon for Stortinget om tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene som følge av tørken sommeren 2018.

Nett-tv

Merete Furuberg leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Staten og jordbruket inngår avtale om erstatning for avlingsskade

30.08.2018: Partene i jordbruksoppgjøret har i dag blitt enige om at det skal utbetales 525 millioner kroner i ekstra kompensasjon som følge av tørken og avlingsskader i sommer. Dette kommer i tillegg til de økte utbetalingene over avlingsskadeordningen, som er anslått til over 1 milliard kroner.

Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken

Rapport Dato: 23.02.2015

En partssammensatt arbeidsgruppe har til jordbruksoppgjøret 2015 utredet virkemidlene i miljøprogram i jordbruket med sikte på å oppnå bedre måloppnåelse for miljø, forenklinger for næring og forvaltning, reduksjon i antall støtteordninger og økt formålseffektivitet ved virkemiddelbruken.

Til toppen