Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Jordbruksoppgjøret

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Hovedavtalen for jordbruket

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950.

Saksgangen

Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Aktuelt nå

Jordbrukslandskap.

Jordbruksoppgjøret 2017 oversendt Stortinget

22.05.2017: Proposisjon om Jordbruksoppgjøret 2017 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la fram sitt krav den 26. april. Statens tilbud ble lagt fram 5. mai. Den 16. mai valgte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag å bryte forhandlingene med staten. Proposisjonen som i dag går til Stortinget er basert på statens tilbud.

Nett-tv

Staten kom ikkje til semje med jordbruksorganisasjonane i årets jordbruksoppgjer.

Jordbruksoppgjeret 2017:

Regjeringa følgjer opp føringane frå Stortinget: Tilbaud bøndene meir enn andre grupper

16.05.2017: Staten kom ikkje til semje med jordbruksorganisasjonane i årets jordbruksoppgjer. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er svært overraska over at jordbruks-organisasjonane seier nei til ein avtale som ville gitt bøndene ein vesentleg betre inntektsauke enn andre grupper.

Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken

Rapport Dato: 23.02.2015

En partssammensatt arbeidsgruppe har til jordbruksoppgjøret 2015 utredet virkemidlene i miljøprogram i jordbruket med sikte på å oppnå bedre måloppnåelse for miljø, forenklinger for næring og forvaltning, reduksjon i antall støtteordninger og økt formålseffektivitet ved virkemiddelbruken.