Jordbruksavtalen vedtatt i Stortinget

Jordbruksavtalen som regjeringen inngikk med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag den 16. mai ble i dag vedtatt i Stortinget av et flertall bestående av partiene Ap, Sp V, MDG, Rødt, KrF og Pasientfokus. Partiene H, Frp og SV stemte imot.

Avtalen legger til rette for en inntektsøkning på 85 000 kroner per årsverk. Det betyr at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper kan tettes med 60 000 kroner. I tillegg er det avtalt flere tiltak for å følge opp stortingsmeldingen om økt selvforsyning. Avtalen prioriterer sterk bedring i økonomien for melk, korn og planteprodukter og gir store løft for velferdsordningene og natur, miljø og klima.

– Det er bra at denne offensive avtalen på vegne av norsk matproduksjon nå er vedtatt av Stortinget og har et bredt flertall bak seg. En styrke med den norske landbruksmodellen er at bøndenes organisasjoner og staten sitter rundt samme bord og forhandler om vilkårene for norsk matproduksjon. Jeg er spesielt fornøyd, etter en vår med mye engasjement og uro rundt landbrukspolitikken, at denne avtalen nå er vedtatt. Når begge faglagene og staten er enige, burde alle partier respektert dette og forhandlingsinstituttet, men jeg registrerer at det ikke er tilfelle, sier landbruks og matminister Geir Pollestad.

Stortinget vedtok samtidig å utsette endringer i konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk. Videre ble det flertall for et forslag om at regjeringen skal komme til Stortinget med en ny sak om prinsipper for beregning av inntekt i jordbruket og sammenligning med andre grupper.