Flere saker om jordbruksoppgjøret

Viser 1-20 av 89 treff.

 • Timeplan for jordbruksforhandlingane 2019

  01.04.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruksforhandlingane i år startar med at jordbruket overleverer sitt krav til staten måndag 29. april. Timeplana for årets oppgjer legg opp til at forhandlingane skal være avslutta fredag 17. mai.

 • Revidert jordbruksavtale

  26.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Denne jordbruksavtalen er inngått mellom staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter tilleggsforhandlinger som følge av tørken sommeren 2018. Avtalen ble signert 26.10.2018.

 • Tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene: Proposisjon til Stortinget

  28.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram en proposisjon for Stortinget om tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene som følge av tørken sommeren 2018.

 • Arbeidsgruppen for statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren er nedsatt

  27.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Som en oppfølging av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan jordbrukssektoren best kan følge opp oppgaven med å utvikle statistikk i sin sektor.

 • Nye prognoser for avlingsskadeerstatning etter tørkesommeren 2018

  19.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den 15. september la Landbruksdirektoratet frem ny prognose for utbetalinger over avlings­skadeordningen, på grunnlag av innspill fra fylkesmennene. Samlet viser prognosen at utbetalingene over den ordinære avlingsskadeordningen kan komme opp i om lag 1,3 milliarder kroner.

 • Nett-tv

  Staten og jordbruket inngår avtale om erstatning for avlingsskade

  30.08.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Partene i jordbruksoppgjøret har i dag blitt enige om at det skal utbetales 525 millioner kroner i ekstra kompensasjon som følge av tørken og avlingsskader i sommer. Dette kommer i tillegg til de økte utbetalingene over avlingsskadeordningen, som er anslått til over 1 milliard kroner.

 • Forenkler erstatningssøknad for grovfôrprodusenter

  24.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet har opphevet bestemmelsen om at kommunen skal delta i oppmåling av grovfôrlageret hos produsenter som søker avlingssvikterstatning. Dette betyr at det er grovfôrprodusenten som skal gjennomføre oppmålingen, og har ansvaret for å oppgi riktige tall.

 • Auka forholdstal for kumjølkkvotar

  22.08.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftingar med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet vedteke å auke forholdstalet for disponibel kvote for kumjølk med fem prosentpoeng, frå 0,99 til 1,04, for 2018.

 • Stor avlingsskade

  03.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En foreløpig prognose fra Landbruksdirektoratet viser at erstatningssummene som følge av tørken kan beløpe seg til over 1 milliard kroner.

 • Nett-tv

  Nye tiltak mot følgjene av tørke og avlingssvikt

  23.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den langvarige tørken og varmt vér har i sommar gitt stor avlingssvikt over store deler av landet. I dag har jordbruksorganisasjonane og landbruks- og matminister Jon Georg Dale blitt samde om fleire nye tiltak, som Landbruks- og matdepartementet nå vil setje i verk.

 • Dale inviterer jordbruket til møte om tørke og avlingssvikt

  23.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til eit møte måndag 23. juli for å gå gjennom situasjonen med tørke og avlingssvikt, og korleis jordbruket samarbeider for å sikre størst mogleg avling.

 • Tørken gir problemer for jordbruket

  04.07.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Det unormalt varme vêret med lite eller ingen nedbør har skapt ein svært krevjande situasjon for jordbruket. Det er rapportert om avlingssvikt på ein rekke stader i landet.

 • Landbruk: Omsetningsavgifter for andre halvår 2018

  03.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Omsetningsrådet har kommet med tilrådninger om satser for omsetningsavgift fra andre halvår 2018. Departementet har fulgt disse tilrådningene.

 • Jordbruksoppgjøret 2018 oversendt Stortinget

  25.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjon om Jordbruksoppgjøret 2018 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la fram sitt krav den 26. april. Statens tilbud ble lagt fram 4. mai. Den 16. mai inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag jordbruksavtale med staten. Proposisjonen behandles i Stortinget 14. juni.

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjeret 2018: Staten og jordbruket inngår jordbruksavtale

  16.05.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er tilfreds med at eit samla jordbruk inngår jordbruksavtale med staten. - Vi hadde eit svært godt utgangspunkt for å kome til semje, og eg er glad for at vi nå har fått ein avtale som følgjer opp prioriteringane i statens tilbod. Det styrker norsk matproduksjon, seier Dale. Avtalen med jordbruket inneber ei ramme på 1,1 milliardar kroner.

 • Jordbruksforhandlingene 2018: Partene går i forhandlinger

  07.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag meddelt staten at de ønsker å gå i forhandlinger.

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjøret 2018: Staten tilbyr jordbruket 1 milliard

  04.05.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Staten tilbyr jordbruket en økt inntektsramme på 1 milliard kroner. Av dette tilbys en økning i bevilgningen over jordbruksavtalen på 670 millioner kroner. Det er nesten 300 millioner kroner mer enn bevilgningsøkningen Stortinget fastsatte ved behandlingen i 2017. I tillegg får jordbruket innfridd sitt krav om en økning i målprisene på 198 millioner kroner. Distriktsjordbruket styrkes.

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjeret 2018: Staten legg fram sitt tilbod

  03.05.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Staten legg i morgon, fredag 4. mai, fram sitt tilbod til jordbruket. Det vert pressekonferanse i Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergt 9 (1.etasje).

 • Timeplan for jordbruksforhandlingane 2018

  02.05.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruksforhandlingane i år startar med at jordbruket overleverer sitt krav til staten torsdag 26. april. Timeplanen for årets oppgjer legg opp til at forhandlingane skal være avslutta tysdag 15. mai.

 • Hold deg oppdatert på landbruk og mat i vår

  27.04.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ønsker du å være oppdatert på landbruks- og matpolitikken og jordbruksoppgjøret, motta nyheter fra oss ved å abonnere på vårt nyhetsvarsel.

Til toppen