Flere nyheter om jordbruksoppgjøret

Viser 1-20 av 46 treff.

 • Oppdatert tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret

  20.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag et oppdatert tallgrunnlag for vårens jordbruksforhandlinger.

 • Endringer i tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene

  19.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Partene i jordbruksoppgjøret, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten, har i dag hatt møte. Der ble det enighet om å sende en bestilling til Budsjettnemnda for jordbruket om å fullføre beregning av grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene.

 • Nytt tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret

  16.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag et nytt tallgrunnlag for vårens jordbruksforhandlinger. Nemnda har levert på bestillingen avtalepartene ga i fellesskap den 1. november om å utarbeide en totalkalkyle for aktive jordbruksbedrifter, i tillegg til det tradisjonelle sektorregnskapet.

 • Arbeidsgrupperapport om velferdsordningene i landbruket

  14.03.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I jordbruksoppgjøret 2023 ble partene enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle gå gjennom tilskuddsordningene for avløsning ved sykdom og fødsel mv. og landbruksvikarordningen. Arbeidsgruppa la fram sin rapport torsdag 14. mars.

 • Auka mjølkekvotar for 2024

  29.02.2024 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsett forholdstalet for disponibel kvote for kumjølk til 1,04 for 2024. Dette er ei auke på 2 prosentpoeng.

 • Jordbruksinntekten økte med 22 prosent i 2022

  13.12.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tall fra driftsgranskningene for 2022, som ble lagt fram av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i dag, viser at inntektene i jordbruket økte med 22 prosent i 2022. I snitt økte inntektene med 89 800 kroner per årsverk fra 2021 til 2022, til 492 900 kroner.

 • Mjølkekvoter for 2024

  27.11.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomførd kvotedrøftingar for 2024. Med bakgrunn i drøftingane har Landbruks- og matdepartementet sett forholdstalet for disponibel kvote for kumjølk til 1,02 for 2024. Forholdstalet for disponibel kvote for geitmjølk vert vidareførd på dagens nivå med 0,95.

 • Endringer i tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene

  01.11.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Partene i jordbruksoppgjøret har i dag hatt møte og blitt enige om å sende en bestilling til Budsjettnemnda for jordbruket om endringer i tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene. Bestillingen fremgår av vedlagte protokoll.

 • Endringer i tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene

  30.10.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministerens har i dag tatt initiativ til at avtalepartene i jordbruksoppgjøret møtes med sikte på å be Budsjettnemnda for jordbruket om å gjøre endringer i tallgrunnlaget for jordbrukshandlingene. Hensikten er at sektorregnskapet totalkalkylen i større grad skal bli et regnskap for det aktive jordbruket, med utgangspunkt i forslaget til modifisering av totalkalkylen fra Grytten-utvalget (NOU 2022: 14).

 • Svar på skriftleg spørsmål om forslag til nytt tallgrunnlag

  14.09.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF)  - Legge fram forslag til nytt tallgrunnlag.

 • Svar på skriftleg spørsmål om jordbruksforhandlingane

  17.08.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå Dag-Inge Ulstein (KrF) om - når vil statsråden komme med nytt tallgrunnlag til jordbruksforhandlingane.

 • Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

  26.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen legger med dette frem en proposisjon om jordbruksavtalen for 2023-2024. Avtalen er inngått mellom staten og Norges Bondelag, og forhandlingene ble ført med bare denne organisasjonen etter at jordbruksorganisasjonene for første gang ikke kom til enighet om et felles krav. De var dermed ikke i stand til å opptre som én part, slik Hovedavtalen krever.

 • Svar på skriftlig spørsmål om plan for å tette inntektsgapet

  24.05.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen (Rødt) - Plan for å tette inntektsgapet.

 • Nett-tv

  Jordbruksavtale som styrker norsk matproduksjon

  16.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten og jordbruket er enige om en økning i inntektsmulighetene for landbruket på 23 prosent, eller vel 110.000 kroner per årsverk, fra 2023 før oppgjør til 2024. Avtalen bidrar til å kompensere for økte kostnader og legger opp til å redusere avstanden til andre grupper med 60.000 kroner.

 • Nett-tv

  Statens tilbud i jordbruksoppgjøret 2023: Inntektsløft for norsk landbruk

  05.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet er på 3,3 milliarder kroner. Med dette blir avstanden til andre grupper redusert med ytterligere 40.000 kroner per årsverk. I tillegg til vektlegging av økte inntektsmuligheter og tiltak for klima- og miljø, har staten valgt å styrke melkeproduksjon, grøntproduksjon, unge bønder, velferdsordninger og landbruk i Nord-Norge.

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjøret 2023: Staten legger fram sitt tilbud

  04.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten legger fredag 5. mai fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør.

 • Nett-tv

  Jordbrukets krav lagt fram i dag

  26.04.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten har i dag mottatt krav fra Norges Bondelag i jordbruksoppgjøret 2023.

 • Nett-tv

  Kravet til årets jordbruksforhandlinger overleveres

  25.04.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag legger fram jordbrukets krav for årets jordbruksforhandlinger.

 • Staten ber Norges Bondelag om å levere krav til jordbruksoppgjøret

  24.04.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ikke kommet frem til enighet og klarer derfor ikke å opptre som én part i årets jordbruksforhandlinger. Regjeringen har derfor besluttet å gå videre i årets jordbruksforhandlinger med Norges Bondelag og bedt organisasjonen om å levere krav til forhandlingene.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 24 i Stortingets spørretime 20.04.2023

  20.04.2023 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra representanten Geir Jørgensen (R)

 • Side 1 av 3
 • Side 1 av 3