Jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger er lagt fram

Staten har i dag mottatt krav fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i jordbruksoppgjøret 2024.

– Det er et samlet jordbruk som leverer krav til årets jordbruksforhandlinger og det er bra. En urolig verden bidrar fortsatt til ustabile rammevilkår, men etter flere år med mye usikkerhet og ekstraordinær kostnadsutvikling ser vi nå at vi er over den verste kostnadstoppen. Kravet innebærer en økning i støtten over statsbudsjettet på 2,7 milliarder kroner, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.  

Nett-tv Jordbrukets krav

Se sendingen her

Se sendingen her

– Dette er et svært høyt krav, og det vil bli krevende forhandlinger. En slik budsjettøkning må avveies mot budsjettbehov på andre politikkområder, som for eksempel forsvar, helse og samferdsel, fortsetter Søyland.  

Kravet med en ramme på 3 930 millioner kroner, forventes finansiert gjennom økte budsjettmidler over jordbruksavtalen med 2 738 millioner kroner, økte målpriser tilsvarende 998 millioner kroner 125 millioner i økt inntektsvirkning av jordbruksfradraget og 69 millioner kroner i ledige midler.

Årets forhandlinger gjennomføres på grunnlag av Stortingets behandling av Melding 11, med mål om økt selvforsyning og en ny plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket som skal gå over tre år.

Bilde fra pressekonferanse. Fra v: Tor Jacob Solberg , leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Viil Søyland, statens forhandlingsleder.
Fra v: Tor Jacob Solberg , leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Viil Søyland, statens forhandlingsleder. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Det er et omforent tallmateriale fra Budsjettnemda for jordbruket og Budsjettnemda har i år levert et nytt tallgrunnlag basert på to tilleggsbestillinger fra avtalepartene, høsten 2023 og sist etter Stortingets behandling av Melding 11 nå i april.

– Vi vil nå sette oss grundig inn i kravet. Deretter vil staten gi sitt tilsvar til kravet gjennom statens tilbud 6. mai, sier Søyland.