Jordbrukets krav overleveres til Landbruks- og matdepartementet

I morgen - fredag 26. - legger Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram kravet sitt for årets jordbruksforhandlinger.

Tid: fredag 26. april kl. 12.00
Sted: Landbruks- og matdepartementet i R6, Teatergata 9

Statens forhandlingsleder, Viil Søyland, vil være tilstede og tilgjengelig for kommentar.

Pressekonferansen blir sendt på Nett-TV.

Nett-tv Jordbrukets krav

Se sendingen her

Se sendingen her

Det er lagt opp til følgende timeplan for forhandlingene videre:
6. mai: Landbruks- og matdepartementet legger fram statens tilbud
16. mai: Forhandlingene avsluttes

Strømming:

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 979 69 875 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.