Jordbruksforhandlingene 2024

Årets jordbruksforhandlinger starter når jordbruket overleverer sitt krav til staten fredag 26. april. Staten presenterer sitt tilbud til jordbruket mandag 6. mai. Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

Sentrale datoer i årets forhandlinger er:

  • 26. april Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)
  • 6. mai: LMD legger fram statens tilbud
  • 16. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene