Eanadoallo- ja biebmodepartemeantta ovddasvástádussuorggit ja doaimmat

Eanadoallo- ja biebmodepartementtas lea ovddasvástádus biebmopolitihkas ja eanadoallopolitihkas.

Eanadoallopolitihkka fátmmasta eanahálddašeami, eanan- ja meahccedoalu, elliiddoalu, boazodoalu ja ođđa ealáhusaid ovdánahttima, main lea vuođđun eanadoallu. Eanadoallopolitihkka galgá eanadoallobuvttadeapmái sihkkarastit resursavuođu ovddidit máhtu ja dieđuid ja leat mielde ásaheamis árvoráhkadeami ja bargguid olles riikkas. Das galgá leat vuođđun eanadoallu ja buktagat mat leat vuođđuduvvon eanadollui.  

Guovddáš rámmaeavttut biebmo- ja eanadoallopolitihkkii lea oppalaš ekonomalaš politihkka, gávpemárkan ja gávpepolitihkka mii lea WTO-šiehtadusa ja EES-šiehtadusa boađusin ja Stuoradikki proposišuvnnaid ja dieđáhusaid meannudeami boađusin.