Ekspedisjonssjef Jon Elvedal Fredriksen

Ekspedisjonssjef Jon Elvedal Fredriksen

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

E-post: Jon.Elvedal.Fredriksen@mfa.no
Telefon: 23 95 28 01