Ekspedisjonssjef Knut Hauge

E-post: knut.hauge@mfa.no
Telefon: 23 95 03 11

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene