Seksjon for global sikkerhet og nedrustning

Forebygging av internasjonal terrorisme. Koordinering av cyberpolitikk, maritim sikkerhet bl.a. gjennom forebygging av internasjonal piratvirksomhet, samt arbeidet mot organisert kriminalitet. Multilaterale prosesser og regimer innen nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen (NPT), kjemiske våpen og biologiske våpen. FN-spørsmål som behandles i 1. komité i New York. Det internasjonal atomenergibyrået (IAEA). Regional spredningsproblematikk. Prosjekt globale sikkerhetsutfordringer.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Atle Konta Midttun.

Til toppen