Seksjon for Russland, Eurasia og regionalt samarbeid

Norges bilaterale forhold til Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan. Norges deltakelse i OSSE. Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. Barentssamarbeidet. Den nordlige dimensjon. Energispørsmål i Sentral-Asia og det kaspiske området.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Anne-Kirsti Karlsen

Til toppen