Seksjon for Øst-Europa, Sentral-Asia og regionale organisasjoner

Norges bilaterale forhold til Russland, Ukraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan. Dette omfatter analytisk, politisk og praktisk arbeid samt forvaltning av bistandsmidler og prosjektsamarbeid. I tillegg har seksjonen ansvar for Norges deltakelse i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) og Europarådet samt for regjeringens atomhandlingsplan, som særlig omhandler samarbeid med Russland og Ukraina.