Avdelingssekretariatet

Avdelingssekretariatet har bl.a. ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning ifm. statsregnskapet og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar avdelingssekretariatet i etatsstyringen av Riksantikvaren, Kulturminnefondet, Norsk Polarinstitutt og Svalbards miljøvernfond. I tillegg koordinerer avdelingssekretariatet administrative saker på vegne av hele avdelingen.