Kulturmiljø- og samfunnsseksjonen

Seksjonen arbeider med sammenhengen med kulturmiljø og samfunnsutvikling. Seksjonen har ansvar innenfor arbeidet med kunnskapsutvikling, kulturmiljøstatistikk/miljødata, bymiljø- og stedsutvikling, frivillige organisasjoner og samarbeidsflatene kulturarv/naturarv/landskap og friluftsliv samt en bred internasjonal portefølje (Unesco/verdensarv, EU/EØS/Europarådet og nordisk kulturmiljøsamarbeid). Innenfor departementsfellesskapet har seksjonen ansvar for samarbeidsområder som museum (KUD) og kirker/kulturhistorisk verdier (BFD).