NOU 2023: 9

Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger

Generalistkommuneutvalget ble oppnevnt i november 2020. Utvalget har foretatt en helhetlig kartlegging og analyse av generalistkommunesystemet, dets utvikling og virkemåte. Utvalget har vurdert forutsetninger og rammer for å opprettholde et generalistkommunesystem, og vurdert alternativer til generalistkommunesystemet samt tiltak for å tilpasse systemet til dagens og framtidens utfordringer.

Les dokumentet