NOU 2023: 9

Generalistkommunesystemet— Likt ansvar – ulike forutsetninger

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og distriktsdepartementet

Generalistkommuneutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. november 2020 for å skaffe til veie et helhetlig kunnskapsgrunnlag om det norske generalistkommunesystemets virkemåte og utvikling. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 29. mars 2023

Tom Cato Karlsen Leder

Jan-Peder Andreassen

Annegrete Bruvoll

Ola Helstad

Gro Herheim

Siv Høgtun

Dag Ingvar Jacobsen

Jan Erling Klausen

Per Sverre Kvinlaug

Bente Larssen

Frode M. Lindtvedt

Sidsel M. Schade

Vibeke Stjern

Grete Teigland

Ina K. Ruud Sekretariatsleder

Tonje Areng Skaara

Stein Ove Pettersen

Til forsiden