Prop. 12 L (2023–2024)

Endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser (hjemmel for registreringsplikt for statssekretærer og politiske rådgivere)

Kommunal- og distriktsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser. Departementet foreslår en hjemmel for at Kongen i statsråd kan pålegge statssekretærer og politiske rådgivere å registrere sine verv og økonomiske interesser i et register som er tilgjengelig for allmennheten.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget