Prop. 69 L (2019–2020)

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til en midlertidig lov med enkelte unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven. Utbruddet av Covid-19 fører med seg en rekke utfordringer for kommuner, fylkeskommuner og andre. Det vil kunne oppstå situasjoner hvor det verken er mulig eller forsvarlig å oppfylle alle kravene som følger av gjeldende kommunelov, IKS-lov eller partilov. De midlertidige lovendringene som departementet foreslår, skal avhjelpe enkelte negative konsekvenser av utbruddet av Covid-19.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget