Minsak.no

På nettsiden minsak.no kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. Samler du nok underskrifter, må kommunestyret/fylkestinget behandle saken.

Illustrasjon av tre steg. 1: Beskriv din sak. 2: Samle underskrifter. 3: Få saken vurdert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet driver minsak.no, som gjør det enkelt å opprette og skrive under på innbyggerforslag.

Innbyggerforslag er en ordning for innbyggermedvirkning som er lovfestet i kommuneloven § 12-1.

Innbyggere i kommuner og fylkeskommuner kan fremme innbyggerforslag om saker som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket er uansett alltid tilstrekkelig.

minsak.no kan du opprette saker og samle underskrifter for en sak du mener er viktig, og som angår kommunen eller fylkeskommunen du bor i. Du kan også skrive under på andres saker hvis de gjelder den kommunen eller fylkeskommunen du bor i.