Undersøkelse om innbyggerforslag

Agenda Kaupang AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en undersøkelse om innbyggerforslag til norske kommuner og fylkeskommuner.

Rapporten tar for seg kjennskap til og bruk av ordningen, behandling av innbyggerforslag og forslagsstilleres opplevelser med departementets nettløsning for innbyggerforslag, Minsak.no.

Rapporten: Innbyggerforslag (pdf)