KDDs organisasjonsdatabase

Sluttrapport 2021

Kommunal- og distriktsdepartementets database for kommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen) inneholder data om kommunenes og fylkeskommunenes politiske og administrative organisering, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, demokratitiltak og bruk av konkurranseutsetting og andre markedsmekanismer.

Datainnsamlingen er gjennomført i 2020 og 2021 av ideas2evidence i samarbeid med Universitetet i Bergen og NORCE.

Sluttrapporten presenterer resultatene fra siste datainnsamling. Der det foreligger tidsseriedata undersøkes også utvikling over tid. Det er også utarbeidet en kortrapport som presenterer noen utvalgte funn fra organisasjonsdatabasen.

Datavisualisering og datadokumentasjon er tilgjengelig på www.kommunalorganisering.no.

Sluttrapport: KDDs organisasjonsdatabase (pdf)

Kortrapport: KDDS organisasjonsdatabase (pdf)