KDDs organisasjonsdatabase

Sluttrapport 2021

Kommunal- og distriktsdepartementets database for kommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen) inneholder data om kommunenes og fylkeskommunenes politiske og administrative organisering, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, demokratitiltak og bruk av konkurranseutsetting og andre markedsmekanismer. Datainnsamlingen er gjennomført i 2020 og 2021 av ideas2evidence i samarbeid med Universitetet i Bergen og NORCE.

Sluttrapporten presenterer resultatene fra siste datainnsamling. Der det foreligger tidsseriedata undersøkes også utvikling over tid. Datavisualisering og datadokumentasjon er tilgjengelig på www.kommunalorganisering.no.

KDDs organisasjonsdatabase - Sluttrapport 2021 (pdf)