KMDs database for kommunale organisasjonsdata – statusrapport etter første datainnsamlingsrunde

Ideas2evidence, i samarbeid med Universitetet i Bergen og NORCE, gjennomfører datainnsamling til Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen). Statusrapporten inneholder resultater etter første datainnsamlingsrunde, som ble gjennomført i 2020 i kommuner som var upåvirket av kommunereformen.

Data fra fylkeskommuner og sammenslåtte kommuner vil bli samlet inn i 2021. Det vil publiseres en sluttrapport etter fullført datainnsamling.

KMDs organisasjonsdatabase. Status etter første datainnsamlingsrunde, 2020 (pdf)