Veileder om forebygging og håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler mot politikere og kandidater

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet en digital veileder for politikere og kandidater om forebygge og håndtere hatefulle ytringer, hets og trusler.

Veileder som skal hjelpe politikere å forebygge og håndtere hatefulle ytringer, hets og trusler. Det er kjent gjennom flere undersøkelser at mange politikere, på alle nivåer, opplever hendelser som kan bidra til utrygghet eller mindre motivasjon til å delta i politikken.

Departementet har laget veilederen, og har fått faglige bidrag fra Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste.