Opptak fra Lokaldemokratikonferansen 2024

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte til Lokaldemokratikonferansen 2024 i Oslo 5. juni. Her kan du se opptak fra konferansen.

Nett-tv Lokaldemokratikonferansen 2024: Hvordan utvikle demokratiet?

Se sendingen her

Se sendingen her

Kommunene har de senere årene utviklet en rekke nye og innovative måter å involvere innbyggere på. Kunnskapsrike innbyggere som vet best hvor skoen trykker, gir viktige innspill til folkevalgte. De kan dermed utforme gode løsninger for sine lokalsamfunn. Dette styrker det norske demokratiet.

På lokaldemokratikonferansen ble det presentert en rikholdig meny og konkrete erfaringer fra ulike måter å involvere innbyggere på i politiske beslutninger i ulike typer kommuner.

Programmet:

10:00 Velkommen til konferansen

Velkommen ved ordstyrer Cathrin Sætre, ekspedisjonssjef i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Åpningsinnlegg ved kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Velkommen til Oslo rådhus ved ordfører i Oslo Anne Lindboe.

10:30 Hvordan legge til rette for god innbyggermedvirkning i politiske beslutninger i kommunene? 

Marte Winsvold, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

10:45 Ungdom og demokratiet. Hvordan kan ungdomsråd bidra?

Ungdoms politiske engasjement. Hvordan kan ungdomsråd bidra? Ved Guro Ødegård, forsker og instituttleder ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Erfaringer fra ungdomsrådet i Lørenskog kommune ved spesialrådgiver Tuva Kavli.

Panelsamtale under ledelse av forsker Guro Ødegård:

 • Julie Wågenes, leder av ungdomsrådet i Lørenskog kommune
 • Martin Dimov, kommunestyremedlem fra Lørenskog kommune og tidligere leder av ungdomsrådet 
 • Nancy Gogstad, kommunestyremedlem i Lørenskog kommune 
 • Tuva Kavli, spesialrådgiver i Lørenskog kommune
 • Vegard Eide Aase, nestleder i ungdomsrådet i Kvam herad, årets «ungdomskommune»

11:30 Lunsj i bankettsalen i Oslo rådhus

12:30 Innovative medvirkningsformer 

Innledning ved professor Jacob Aars ved Universitetet i Bergen.

Bylab Gjøvik presenteres av prosjektleder og bylabsjef Anne Marthe Dahl Zettervall.

Nabolaget – proaktiv innbyggermedvirkning gjennom digital plattform ved  byplanlegger i Bodø kommune Mats Marthinussen.

Bredere medvirkning i budsjettprosessen ved varordfører i Vadsø kommune Hanne Harila.

Panelsamtale ledet av professor ved Universitetet i Bergen, Jacob Aars:

 • Anne Bjertnæs, ordfører i Gjøvik kommune
 • Mats Marthinussen, byplanlegger i Bodø kommune
 • Hanne Harila, varaordfører i Vadsø kommune 

13:15  Kommunedelsutvalg eller nærmiljøutvalg?

Innledning ved professor Bjarte Folkestad, Høgskolen i Volda.

Grendeutvalg (kommunedelsutvalg) i Suldal kommune ved prosjektleder Turid Vaage.

Nærmiljøutvalget i Sunnfjord ved Trond Ueland, enhetsleder næring- og samfunnsutvikling.

Panelsamtale under ledelse av professor ved Høgskolen i Volda, Bjarte Folkestad:

 • Ellen Iversen, grendeutvalgsmedlem i Suldal kommune
 • Torbjørn Indrebø, varaordfører i Suldal kommune 
 • Jenny Følling, ordfører i Sunnfjord kommune
 • Karsten Løvlid, nestleder i nærmiljørådet i Sunnfjord kommune
 • Marte Winsvold, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

14:00 Kaffepause

14:20 Bruk av online borgerpaneler og kunstig intelligens i lokalpolitikken

Innledning ved professor II Sveinung Arnesen ved Universitetet i Bergen/NORCE: Hvordan internett og kunstig intelligens utvider bruksområdene for borgerpaneler.

Presentasjon av borgerpanelet i Bergen kommune ved kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Panelsamtale under ledelse av professor ved Universitetet i Bergen, Sveinung Arnesen:

 • Christine B. Meyer, byrådsleder i Bergen kommune
 • Trine Samuelsberg, kommunaldirektør, borgerpanelet i Bergen kommune
 • Arild Ohren, forsker på borger- og folkepaneler ved NTNU

15:05  7 kommuner – 7 eksempler. Inspirasjonsbrosjyre om innbyggermedvirkning 

Lansering av inspirasjonsbrosjyre ved utredningsleder i kommunal- og distriktsdepartementet, Anne-Karin Ødegård.

15:15 Avsluttende ord

Ved departementsråd Petter Skarheim i Kommunal- og distriktsdepartementet

15:30  Avslutning