Veiledninger og brosjyrer

Veileder til selvkostforskriften

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i selvkostforskriften (forskrift 11. desember 2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer).

Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost, og gjelder fra og med 1. januar 2020.

Veileder til selvkostforskriften (pdf)