Lover og forskrifter om økonomiforvaltning i kommuner og fylkeskommuner mv.

Her finner du lenker til relevante lover og forskrifter.

Kommuneloven (2018), som gjelder fra og med budsjettåret 2020:

Lover og forskrifter

Rettskilder

Veiledere

Kommuneloven (1992), som gjelder til og med regnskapsåret 2019:

Lover og forskrifter