Regelverk og veiledere om økonomiforvaltning i kommuner og fylkeskommuner mv.

Her finner du lenker til relevante lover og forskrifter.

Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning og en effektiv ressursutnyttelse som sikrer innbyggerne et best mulig tjenestetilbud over tid. Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for planlegging, prioritering og styring av den kommunale og fylkeskommunale økonomien innenfor fastsatte inntektsrammer og statlig regelverk.

Kommunal- og distriktsdepartementet forvalter reglene i kommuneloven med forskrifter om kommunenes og fylkeskommunenes økonomiforvaltning

Kommuneloven (2018), som gjelder fra og med budsjettåret 2020:

Lover og forskrifter

Rettskilder

Veiledere til forskrifter

Øvrige veiledere