Regnskapsrapporteringen i KOSTRA

Hovedveilederen gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Statsforvalteren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) svarer løpende på kontoplanspørsmål til veilederen.

Veileder til kontoplanen i KOSTRA for 2022

Veileder til kontoplanen i KOSTRA for 2021

KOSTRA hovedveileder for 2020

Kostra hovedveileder for 2019

Veileder rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA:

Kontoplanspørsmål

KOSTRA regnskapsgruppe

KOSTRA-regnskapsgruppe behandler og gir råd i spørsmål knyttet til KOSTRAs kontoplan.

Gruppen er sammensatt av representanter fra KMD, Statistisk Sentralbyrå (SSB), KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Norsk Kommunerevisor forbund (NKRF).

Regnskapsgruppens ansvar er av rådgivende karakter, hvor gruppens anbefalinger baseres på konsensusprinsippet. Endelig avgjørelse om endringer i kontoplanen ligger i KMD.

Gruppen blir ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Deltakere i KOSTRA-regnskapsgruppe 2021:

 • Charlotte Herje (KDD) (leder)
 • Arild Kormeseth (KDD)
 • Anne Brit Thorud (SSB)
 • Jostein Birkelund (SSB)
 • Sigmund Engdal (KS)
 • Viggo Hjalmar Døhl – Nordland fylkeskommune (KS)
 • Svein Kvammen - Bergen kommune (KS)
 • Aud Steinsland - Time kommune (KS)
 • Svanhild Apeland Lande – Sør Varanger kommune (KS)
 • Grete Rødal – Møre og Romsdal fylkeskommune (KS)
 • Nina Teig – Indre Østfold kommune (NKK)
 • Helge Holte - Verdal kommune (NKK)
 • Knut-Erik Lie (NKRF)

Oppdatert februar 2022

Referater fra møtene i regnskapsgruppen