Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA

Hovedveilederen gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Fylkesmennene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer løpende på kontoplanspørsmål til veilederen.

Hovedveileder for 2019

Hovedveileder for 2018

Hovedveilederen for 2017

Hovedveilederen for 2016

Hovedveilederen for 2015

Hovedveilederen for 2014

 

Veileder rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA:

Kontoplanspørsmål

Kontoplanspørsmål (fra 2012 og tidligere) sortert etter arter og funksjoner er nå fjernet. Innholdet i flere av dokumentene var ikke lenger gyldige. I hovedsak er departementets svar på kontoplanspørsmål (fra 2012 og tidligere) som fortsatt er gyldige i stedet presisert i Hovedveilederen. 

Spørsmål og svar fra 2012 og tidligere er imidlertid fortsatt tilgjengelig i oppsummeringsbrevene som er å finne her. (Søkefunksjonen vil gi treff på arter og funksjoner i oppsummeringsbrevene.)

Kommuner skal rette kontoplanspørsmål til fylkesmannen, som ved behov videresender henvendelsen til departementet for avklaring. Fylkeskommunene retter kontoplanspørsmål direkte til departementet på kostra@kmd.dep.no. Svar på kontoplanspørsmål fra 2012 vil bli publisert på denne siden etter hvert som de foreligger.

KOSTRA regnskapsgruppe

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samsvar med Samordningsrådets vedtak oppnevnt KOSTRA-regnskapsgruppe, som behandler og gir råd i spørsmål knyttet til KOSTRAs kontoplan. Gruppen er sammensatt av representanter fra KMD, Statistisk Sentralbyrå (SSB) KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Norsk Kommunerevisor forbund (NKRF). Gruppen blir ledet av KMD. Regnskapsgruppens ansvar er av rådgivende karakter, hvor gruppens anbefalinger baseres på konsensusprinsippet. Endelig avgjørelse om endringer i kontoplanen ligger i KMD.

Referater fra møtene i regnskapsgruppen finner du her.

Til toppen