Regnskapsrapporteringen i KOSTRA

Kontoplanspørsmål til og med 2012

KOSTRA

Kontoplanspørsmål

Her finnes kontoplanspørsmål fra 2012 og tidligere. 

Det gjøres oppmerksom på at enkelte svar gitt i oppsummeringsbrev ikke lenger er gyldige, og at disse ikke er merket som ugyldige. Gjeldende veiledning til bruk av arter og funksjoner vil finnes i Hovedveilederen for inneværende år.

Kontoplanspørsmål for 2012 (pdf)

Kontoplanspørsmål for 2011 (pdf) 

Kontoplanspørsmål for 2010 (pdf)  

Kontoplanspørsmål for 2009 (pdf)

Oppsummeringsbrev til og med 2008: