Oppsummeringsbrev (fylke)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

KOSTRA. Oversiktsside over oppsummeringsbrev.