Lån, garantier og finansforvaltning

Kommuneloven setter rammer for låneopptak, garantistillelser og finansforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Kommuneloven gir regler for hvilke formål det er adgang til å ta opp lån til, og stiller krav til minimum årlige avdrag på gjeld.

Låneopptak kan kun finansiere investeringer i bygninger, anlegg og eiendeler med varig verdi. Kommuneloven med forskrift gir nærmere vilkår for adgangen til å stille garantier for andres forpliktelser. Loven pålegger kommuner og fylkeskommuner å forvalte sine midler og gjeld uten at det tas vesentlig finansiell risiko, og finansforskriften stiller nærmere krav til innholdet i finansreglementet. 

Regelverk:

Veileder: