Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften

Kommunal- og distriktsdepartementets forklaringer til forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Om veilederen

Forskriften utfyller kommunelovens (2018) bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Forskriften omtales gjerne i kortform som «budsjett- og regnskapsforskriften».

Denne veilederen inneholder Kommunal- og distriktsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i budsjett- og regnskapsforskriften.

Veilederen er oppdatert februar 2024.

Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften (pdf)