Veiledninger og brosjyrer

Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Om veilederen

Forskriften utfyller kommunelovens (2018) bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Forskriften omtales gjerne i kortform som «budsjett- og regnskapsforskriften».

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementet forklaringer til de enkelte bestemmelsene i budsjett- og regnskapsforskriften.

Veilederen er oppdatert desember 2021 med endringene fastsatt i forskrift 9.12.2021 nr. 3479.

Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften (pdf)