Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Om veilederen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner mv. Forskriften omtales gjerne i kortform som «budsjett- og regnskapsforskriften». Den nye forskriften utfyller den nye kommunelovens (2018) bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Nærmere bestemt utfylles kommuneloven §§ 14-3, 14-4, 14-6, 14-8 og 14-9, som også er hjemmelsgrunnlagene for den nye forskriften.

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementet forklaringer til de enkelte bestemmelsene i budsjett- og regnskapsforskriften.

Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften (pdf)