Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon ble vedtatt av Europarådet 4. november 1950. For Norges del trådte den i kraft 3. september 1953.