Det norske trygdesystemet 2024

Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

«Det norske trygdesystemet» er en informasjonsbrosjyre som utgis hvert år av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med bidrag fra flere andre departementer.

Brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet, og inneholder en gjennomgang av de viktigste generelle trygdeordningene i Norge: folketrygden, barnetrygden og kontantstøtten til småbarnsforeldre.

Her finner du også en oversikt over reglene for medlemskap i folketrygden, hvilke rettigheter og plikter man har som medlem i folketrygden, og hvordan folketrygden og de øvrige ordningene finansieres.