Veileder for helhetlig innsats for ansatte i utenrikstjenesten

Veilederen er utarbeidet for ansatte i utenrikstjenesten og Norad som arbeider i eller med land med langvarige humanitære kriser.

Den vil være aktuell for alle som jobber med humanitær innsats, utviklingssamarbeid og fredsinnsats. Formålet er å følge opp målsettingen om helhetlig tilnærming og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Veilederen kan også benyttes for styrearbeid i multilaterale organisasjoner og legges til grunn i politikkutforming og strategiarbeid.