Veileder om partssamarbeid og medbestemmelse

Statlige virksomheter er avhengige av gode samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Dette innebærer blant annet en felles forståelse av reglene som gjelder for partssamarbeid og medbestemmelse, og hvordan partene skal samarbeide i virksomheten. Denne veilederen tar for seg partssamarbeid og medbestemmelse etter hovedavtalen i staten.

 

  • Praktiske tips for tilrettelegging av gruppearbeid om temaet
    (powerpoint)  (odp)

Veilederen er utarbeidet i samarbeid melllom staten og hovedsammenslutningene i staten.

Bilde av veilederens forside