Samarbeidskompetanse og medbestemmelse

Dette temahefte er er et supplement til aktuelle lover, forskrifter og avtaler, og er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte og ledere i statlige virksomheter, for å etablere eller videreutvikle samarbeidsforhold på arbeidsplassene.

Dette temahefte er laget av en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra FAD og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio i forbindelse med prosjektet ”Samarbeidskompetanse og medbestemmelse”. Prosjektet er gjennomført som regionale konferanser og ulike lokale opplærings- og utviklingstiltak. Regionale nettverk har gjennomført lokale tiltak.

Temahefte er utarbeidet på grunnlag av de tema som ble behandlet på de regionale konferansene. Heftet er et supplement til aktuelle lover, forskrifter og avtaler, og er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte og ledere i statlige virksomheter, for å etablere eller videreutvikle samarbeidsforhold på arbeidsplassene.

Samarbeidskompetanse og medbestemmelse (PDF)