Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid

Dette temahefte om arbeidstid, med særlig vekt på skift- og turnusarbeid er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte, ledere og andre i statlige virksomheter, for å forstå regelverket bedre og hva det særlig må tas hensyn til ved utarbeidelse av arbeidsplaner i staten.

Dette temahefte om arbeidstid, med særlig vekt på skift- og turnusarbeid er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra FAD, hovedsammenslutningene og DIFI i forbindelse med prosjektet ”Samarbeidskompetanse og medbestemmelse”.

Heftet er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte, ledere og andre i statlige virksomheter, for å forstå regelverket bedre og hva det særlig må tas hensyn til ved utarbeidelse av arbeidsplaner i staten.
Temaheftet kan brukes som oppslagsverk, for å utvikle samarbeidet og å øke bevisstheten om rollene i partssamarbeidet.

Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid (PDF)