Tilbaketakelsesavtaler

Oversikt over hvilke land Norge har inngått tilbaketakelsesavtaler med.

Norge har inngått tilbaketakelsesavtaler med en rekke land. Hensikten med slike avtaler er å sikre returer i trygge og verdige former.

Per januar 2024 har Norge inngått tilbaketakelsesavtaler med 31 land.

Land

Signeringsdato

Ikrafttredelsesdato

Afghanistan

10.08.2005

10.08.2005

Albania

12.09.2008

01.05.2009

Armenia

20.01.2010

26.06.2010

Aserbajdsjan

03.12.2014

01.06.2015 

Bangladesh

28.06.2018

28.06.2018

Bosnia

30.06.2005

25.11.2007

Bulgaria

16.12.1998

26.09.1999

Burundi

10.03.2009

10.03.2009

Estland

14.01.1997

11.05.1997

Etiopia

04.01.2019

04.01.2019

Georgia

10.11.2011

25.01.2012

Hong Kong

15.09.2006

01.01.2007

Irak

15.05.2009

15.05.2009

Kasakhstan

12.10.2010

14.06.2016 (retur)
13.07.2016 (visum)

Kosovo

15.10.2010

01.01.2011

Kroatia

24.01.2005

30.07.2005

Latvia

15.05.1997

01.07.1997

Makedonia

25.09.2006

21.06.2007

Moldova

21.03.2005

09.08.2006

Montenegro

16.12.2009

16.12.2009

Pakistan

25.01.2017

01.05.2019

Romania

17.07.2002

24.07.2003

Russland

08.06.2007

01.12.2008

Serbia

30.11.2009

01.06.2010

Slovakia

15.02.2005

28.05.2005

Somalia

26.05.2016

01.01.2017

Sveits

16.06.2005

22.09.2005

Tanzania

05.04.2011

05.04.2011

Tyrkia

26.04.2016

ikke trådt i kraft

Ukraina

13.02.2008

01.09.2011

Vietnam

04.07.2007

14.10.2007

Andre inngåtte avtaler (med returklausul – trådt i kraft) 

  signeringsdato ikrafttredelsesdato

Litauen:


15.02.1992

15.01.1993

Sverige


18.12.2003

samme dato, 18.12.2003

Tsjekkia

 


12.07.1990


01.01.1993