Mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer

Angrepet som skjedde natt til 25. juni 2022 er en smertelig påminnelse om at det fortsatt må arbeides – også politisk – for at Norge skal bli et tryggere, mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer. Regjeringen styrker innsatsen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Regjeringen la frem en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i februar 2023. Planen inneholder 49 tiltak for å sikre rettigheter, bedre livskvalitet og øke aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold. 

Skeive har dårligere livskvalitet og psykisk helse enn resten av befolkningen, og transpersoner er særlig utsatt for diskriminering, vold, seksuelle overgrep og psykiske helsevansker. Mange skeive opplever fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. I noen miljøer er det ekstra vanskelig å være skeiv.

Handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold har tre prioriterte innsatsområder:

  • Skeive med minoritetsbakgrunn og skeive i religiøse samfunn
  • Transpersoner og personer med kjønnsinkongruens
  • Inkluderende idrett

Handlingsplanen inneholder også tiltak for å styrke arbeidet for skeives rettigheter internasjonalt.