Likestilling og mangfold

Mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer

Angrepet som skjedde natt til 25. juni 2022 er en smertelig påminnelse om at det fortsatt må arbeides – også politisk – for at Norge skal bli et tryggere, mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer. Regjeringen ønsker en styrket innsats mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Regjeringen er i gang med en ny fireårig handlingsplan for lhbt+-området, som skal ramme inn regjeringens nye innsats og prioriteringer for de kommende årene. Handlingsplanen, som gjelder fra 2023, skal ha en særlig innsats for å bedre livskvaliteten til lhbt+-personer, sikre deres rettigheter og bidra til større aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold. Ekstra innsats vil være rettet mot lhbt+-personer med minoritetsbakgrunn og i religiøse samfunn, personer med kjønnsinkongruens (trans) og idrettslivet.

Holdningene i befolkningen og levekårene blant lhbt+-personer endres over tid i positiv retning, men oppdatert forskning viser at det fremdeles er et behov for en målrettet og systematisk innsats.

Det jobbes nå med en ny handlingsplan for LHBT+