Ekteskapsloven

Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven)

Ekteskapsloven har regler om hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt. Loven har også regler om det økonomiske forholdet under ekteskapet og ved ekteskapets opphør.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser