Ekteskapsloven

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser