Diskrimineringsombudsloven

Lov 16. juni 2017 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda

Loven gir regler om organiseringen av og virksomheten til Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) og Diskrimineringsnemnda (nemnda).

Se loven på lovdata.no
Til toppen