Sluttrapport: Arbeidet med handlingsplanen Trygghet, mangfold og åpenhet (2021-2024)

Bufdir leverer sluttrapporten på oppdrag fra Kultur- og likestilingsdepartementet.

Formålet med sluttrapporten er å svare på følgende spørsmål:

  • Hvilke tiltak i Trygghet, mangfold og åpenhet (TMÅ) er blitt igangsatt/ferdigstilt i perioden juni 2021 – februar 2023? Hvilke tiltak ble ikke igangsatt? 
  • Hvilke tiltak i TMÅ er videreført i ny lhbt+-handlingsplan?
  • Hvilke tiltak fra TMÅ skal gjennomføres i 2023 eller senere, selv om tiltaket ikke er videreført i ny handlingsplan?
  • Hvilke aktiviteter ble gjennomført, og hvilke rapporter/evalueringer ble utarbeidet, i forbindelse med igangsetting/ferdigstilling av TMÅ-tiltak.