Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Ytringsfriheten er en umistelig verdi. Den står sterkt i Norge. Ytringer som sprer hat mot andre mennesker kan likevel ikke tolereres. Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges. Omfanget av hatefulle ytringer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er bekymringsfullt.

En strategi mot hatefulle ytringer ble lansert i 2016. Målet med strategien er å bidra til en god offentlig meningsutveksling, og å forebygge og motvirke hatefulle ytringer. Strategien inneholder tiltak på følgende områder: Møteplasser, barn og unge, rettssystemet, arbeidslivet, mediesektoren og kunnskap og forskning.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvar for å følge opp mange av Kultur- og likestillingsdepartementets tiltak i strategien mot hatefulle ytringer.

Kultur- og likestillingsdepartementet (og tidligere Barne- og likestillingsdepartementet) har siden 2014 støttet kampanjen Stopp hatprat. Denne kampanjen blir representert av en gruppe ungdommer fra hele Norge som deltar i og skaper ulike aktiviteter for ungdom.