Hatefulle ytringer og netthets

Ingen mennesker skal oppleve vold, hat eller hets på bakgrunn av blant annet tro, hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Hatefulle ytringer og netthets kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet.

Ytringsfriheten er en umistelig verdi. Den står sterkt i Norge. Ytringer som sprer hat mot andre mennesker kan likevel ikke tolereres. Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges. 

Netthat og hatefulle ytringer oppleves av langt flere barn og unge enn voksne. Unge har rett til en trygg digital oppvekst der de også kan ytre seg på nett. Medietilsynet tilbyr undervisnings- og samtaleressurser knyttet til netthat, ytringer på nett og demokrati for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole.

Regjeringen vil øke innsatsen mot netthets og følger opp innsatsene etablert gjennom Strategi mot hatefulle ytringer. Med strategien ønsker regjeringen å legge til rette for en god offentlig meningsutveksling.