Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016–2020. Statusrapport mai 2020.

Kulturdepartementet kommer nå med en statusrapport for tiltakene i regjeringens Strategi mot hatefulle ytringer. Strategien gjelder for perioden 2016-2020.

Med strategien ønsker regjeringen å legge til rette for en god offentlig meningsutveksling. Per mai 2020 er mange av tiltakene gjennomført og en stor del er løpende tiltak som har videreutviklet seg etter hvert som nye erfaringer og kunnskap har kommet til. I tillegg til de 23 tiltakene som lå i strategien fra oppstarten i 2016, har 13 nye tiltak kommet til så langt i strategiperioden.

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016–2020. Statusrapport mai 2020 (.pdf)