Forsiden

Historisk arkiv

Utvalg for en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet setter ned et lovutvalg som skal legge fram forslag til en mer helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data). – Dette gjør vi for å sikre næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til offentlig informasjon på en måte som gjør at den kan brukes i nye sammenhenger, skape nye tjenester og gi økt verdiskaping, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Utvalget skal vurdere om dagens regler om viderebruk i offentlighetsloven og -forskriften bør flyttes til et nytt regelverk. Utvalget skal ta utgangspunkt i offentlighetsloven og EUs åpne data-direktiv. Utvalget skal videre vurdere om det bør innføres en plikt til tilgjengeliggjøring av visse typer offentlig data.

- Tidligere i år la vi frem en stortingsmelding om hvordan Norge skal utnytte mulighetene som ligger i data som ressurs til økt verdiskaping. Vi har et stort uutnyttet potensial for vekst i dataøkonomien. Men vi må dele data på en trygg og ansvarlig måte. Utvalget vil få en viktig rolle i dette arbeidet, sier Helleland.

Informasjon som vil kunne være pliktig å publisere vil måtte vurderes opp mot rettslige begrensninger som personvern, immaterielle rettigheter og nasjonal sikkerhet. Utvalget vil også vurdere behovet for, og omfanget av, klareringsrutiner for eksisterende informasjon.

Utvalget vil videre vurdere om Norge bør gå utover de tematiske kategoriene som følger av  åpne data-direktivet, og om Norge bør inkludere andre datasett enn de som vil omfattes av EUs regelverk. Utvalget bes også se hen til kommende relevant EU-regelverk som er på forslagsstadiet.

Utvalget skal også se på forholdet til databasedirektivet og om det bør utformes, og eventuelt hvordan, et generelt pålegg til offentlige virksomheter om å disponere over egne immaterielle rettigheter på en måte som ivaretar forpliktelsen etter åpne data-direktivet.

Utvalget, som skal ledes av kommuneadvokat Camilla Selman i Oslo kommune, skal levere sin utredning i form av en NOU 15. februar 2023.

- Jeg ser frem til å jobbe med flinke folk og komme i gang med et viktig arbeid om helhetlig regulering av viderebruk av offentlige data, sier Selman.

Deltakerne i utvalget

Camilla Selman, Ski, kommuneadvokat i Oslo kommune (leder)

Shahzad Rana, Oslo, teknologidirektør Microsoft Norge

Torger Kielland, Bergen, førsteamanuensis juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Lee Bygrave, Oslo, professor Institutt for privat rett v/Universitetet i Oslo

Heather Broomfield, Leikanger, seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet

Birger S. Clementsen, Stavanger, direktør innovasjon og støttetjenester Stavanger kommune

Johnny Welle, Oslo, direktør Statens Kartverk

Dörthe Koerner, Brønnøysund, seniorrådgiver Brønnøysundregistrene

Hilde Austlid, Trondheim, senioringeniør Statens vegvesen

Ina Lindahl Nyrud, Oslo, advokat Norsk Journalistlag

 

Utvalgets mandat(pdf)