Statens lønnsutvalg

Statens lønnsutvalg avgjør tvister etter tjenestetvistlovens § 29.

Hovedtariffavtalene i staten (HTA) fastsetter at hver av partene kan bringe tvister i forbindelse med årlige forhandlinger, og forhandlinger på særlig grunnlag, inn for Statens lønnsutvalg. Det vises henholdsvis til HTA punkt 2.7.2, 2.5.1 og 2.5.3 nr. 1.

Dersom partene ikke blir enige om opprettelse eller endring av særavtaler, kan hver av dem, såfremt de øvrige vilkår er oppfylt, bringe tvisten inn for særskilt nemnd eller Statens lønnsutvalg slik tjenestetvistloven fastsetter. Ved brudd i slike forhandlinger må partene velge mellom Statens lønnsutvalg og særskilt nemnd etter de retningslinjer tjenestetvistloven gir.

Statens lønnsutvalg har eget nettsted der du kan lese om arbeidet i utvalget og hvordan man går frem for å bringe inn en tvist, se statenslonnsutvalg.no

Om Statens lønnsutvalg

Opprettet: 1974

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0030 OSLO. Stevninger sendes elektronisk inn til Statens lønnsutvalg

Eget nettsted: https://statenslonnsutvalg.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Avgjør tvister etter Tjenestetvistloven § 29 eventuelt også etter § 27.

Full mandattekst Statens lønnsutvalg

Aktive medlemmer (pr. 05.05.2022)

 • Anne Cathrine Frøstrup (leder)
 • Julius Okkenhaug (medlem)
 • Kristin Robberstad (medlem)
 • Randi Ellinor Stensaker (medlem)
 • Ståle Tangestuen (medlem)
 • Reidun Wallevik (medlem)
 • Andrea Mandt (medlem)
 • Anne Elisabeth Wold Sæther (medlem)
 • Brith-Anne Svartsund (medlem)
 • Arne Kristian Hestnes (medlem)
 • Tore Leirfall (medlem)
 • Torkjel Nesheim (varamedlem)
 • Jorunn Solgaard (varamedlem)
 • Kirsten Agerup (varamedlem)
 • Marianne Kringlebotn (varamedlem)
 • Ragnar Ihle Bøhn (varamedlem)
 • Siri Dannevig (varamedlem)
 • Ingeborg Fogt Bergby (varamedlem)
 • Inger Harstveit (varamedlem)
 • Jan Helge Pettersen (varamedlem)
 • Edvard Os (varamedlem)
 • Dag Westhrin (varamedlem)