Norges forskningsråd / Noregs forskingsråd

Norges forskningsråd gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter over 5 milliarder kroner til forskningsformål og skaper møteplasser der forskere, finansiører og brukerne av forskningen møtes.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.forskningsradet.no/