Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse (SPK) er ei forvaltingsbedrift. Deira oppgåve er å levere pensjon, forsikring og bustadlån på ein enkel og effektiv måte til ansatte i staten, skoleverket og verksemder som har ei tilnknytning til det offentlege.

SPK administrerer også Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, samt særskilte pensjonsordningar for blant anna Den Norske Opera & Ballett, stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer, Sametinget og ledsagarar i utenrikstenesta. 

Ordningane er ein viktig del av sparing til alderspensjono, ei forsikring ved uførleik og for etterlatte ved dødsfall. For arbeidsgivarane er pensjonsordninga viktig i rekruttering av nye medarbeidarar.

Nettside: https://www.spk.no/