Ansvarsområder og oppgaver i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har ansvaret for politikkutforming og forvaltning innenfor en rekke sentrale samfunnsområder.

Ansvarsområder:

Ansvar for drift og utvikling av statsforvalterne

Bygg, sikkerhet og fellestjenester i regjeringskvartalet

Deler av personvernpolitikken, og blant annet personopplysningsforskriften

Elektronisk kommunikasjon

Forvaltningspolitikk, modernisering, IKT-politikk og digitalisering av offentlig sektor, næringsrettet IKT, Digital21 og ressurser til IKT-forskning

Kontaktdepartement for Kongehuset

Statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk